od 14. októbra

Friedrich Nietzsche: Prorok, tragéd, básnik

každú stredu o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

95 eur

Naprieč ôsmymi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Život a kontext

2. Ako zabiť Boha?

3. Možnosť bez-božnej morálky

4. Cestou k sebatvorivému nadčloveku

5. Dve morálku: pánov a otrokov

6. Odkiaľ pochádza zlo?

7. Nie každý má dostatočnú vôľu k moci

8. Večný návrat k Homérovi

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

 

od 14. októbra

každú stredu o 17.30 hod.

Čítanie vybranej literatúry podľa inštrukcii lektora (detailný opis syláb a materiály k príprave obdržíte po registrácii).

Schopnosť čítať akademické texty v Angličtine - min. úroveň B1 a viac.

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha