top of page
od 11. januára

Etika cnosti: Povojnová revolúcia v morálnej filozofii

každú stredu o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

129 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Druhá svetová vojna ukázala, čoho všetkého je človek schopný, a to zásadne spochybnilo dovtedajší spôsob odôvodňovania morálnosti ľudských skutkov. Toto morálne vertigo viedlo štyri oxfordské filozofky, aby v 50. a 60. rokoch minulého storočia začali rozmýšľať o etike a morálke inak. Z dnešného pohľadu sa tento „oxfordský krúžok“ postaral o renesanciu etiky cnosti a vydupal jej miesto v našom aktuálnom morálnom rozmýšľaní.

Na kurze pochopíme základné východiská etiky cnosti, jej filozofickú antropológiu a nastavíme jej zrkadlo v podobe alternatívnych morálnych teórií.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Druhá svetová vojna a kríza morálky

2. Prezident Truman: Oxfordský doktorát za Hiroshimu a Nagasaki?

3. Elizabeth Anscombe o morálnej korupcii

4. Philippa Foot a električková dilema

5. Iris Murdoch a videnie dobra

6. Mary Midgley o metafyzických zvieratách

7. Úmysel: Prečo robím to, čo robím?

8. Cnosti: Morálne fakty, ktoré opisujú a hodnotia

Príprava

na stretnutia

od 11. januára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každú stredu o 17.30 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením. Nie všetky texty sú v angličtine.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page