top of page
od 28. marca

Ekumenizmus: Prečo sú kresťania stále rozdelení?

každý pondelok o 18.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

85 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Ježiš Kristus krátko pred svojím umučením prosil svojho Otca za budúcich kresťanov: „..aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,21). Avšak veľmi krátko po tom, ako prestala byť Cirkev prenasledovaná, sa kresťania začali medzi sebou sporiť a deliť.

Dejiny kresťanstva sú poznačené ranou vnútorných konfliktov, vzájomného rozdelenia a neraz i násilia. Ponorením sa do štúdia ekumenizmu však uvidíme, že teologické kontroverzie neboli len tragickou stránkou dejín, ale neraz statočným úsilím hľadania Cesty, Pravdy a Života.

Pridajte sa k diskusii o ekumenizme, spoločne objavíme obdivuhodnú cestu k jednote, ktorou kresťanské cirkvi už prešli, a ktorá nemohla pochádzať z iného zdroja, ako je živý Boh sám.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Riešil Ježiš spory medzi svojimi učeníkmi? Biblické základy ekumenizmu.

2. Ježiš Kristus – Syn Boží. Krása starovekej cirkvi a tragédia dogmatických heréz.

3. Západ a východ kresťanstva. Sú pravoslávni kresťania naši bratia, či len niekdajší vzdialení bratranci?

4. Môžu byť pozemské cirkvi bez hriechu? Túžba stredovekých kresťanov po čistej Cirkvi.

5. Bolo upálenie Jána Husa spravodlivé? Česká predohra k európskej reformácii.

6. Požiadavky Martina Luthera. Odpoveď Tridentského koncilu Cirkvi.

7. Učenie o ospravedlnení hriešnika: jadro kontroverzie a jadro zmierenia?

8. Majú luteráni platnú Eucharistiu? Katolíci a protestanti na ceste k vzájomnému porozumeniu.

Príprava

na stretnutia

od 28. marca

2 - 3 hod. čítania vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 18.30 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva. Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page