top of page
od 13. januára

Žijeme v ideálnom štáte?

každý piatok o 17.30 hod.

7 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Ak sa chcete zoznámiť nielen s gréckou filozofiou, ale aj s filozofiou ako takou, najlepším dielom je Platónov Štát (lebo, ako povedal Whitehead, „dejiny filozofie sú iba poznámkami k Platónovi“).

Ústredná otázka tohto dialógu je etická: Je výhodné byť spravodlivý? V Štáte však nájdeme aj politické, estetické, pedagogické a metafyzické úvahy o podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy Platón podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a v prekrásnej umeleckej forme.

Obsah kurzu

7 stretnutí, 90 min.

1. Formulácia problému

2. Založenie štátu

3. Výchova strážcov

4. Komunizmus

5. Kráľ - filozof

6. Nespravodlivosť

7. Riešenie problému

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 13. januára

každý piatok o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie Platónovho dialógu Štát. Text je dostupný aj v online verzii v angličtine a češtine.

Aktuálna téma

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page