top of page
od 29. marca

Boh v Trojici - úvod do viery pre úplných začiatočníkov

každú stredu o 18.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Katolícka viera vedie veriacich k vyznávaniu množstva tajomstiev. Mnohé sú známe, mnohé, často veľmi dôležité, ostávajú v úzadí nepoznané. Kresťania si tak neraz uvedomujú, že poznajú mnohé informácie o svojej viere, ale nepoznajú hlboké príčiny a tajomstvá, na ktorých tieto informácie stoja. Naša viera sa nám preto zdá často nepochopiteľná, či príliš vzdialená.

Počas kurzu sa preto zameriame sa výlučne na najdôležitejšie princípy viery, do ktorých nazrieme priamo prostredníctvom oficiálnych dokumentov Cirkvi. Prečítame si krátke dogmatické prehlásenia, či platné nariadenia jej autorít. Počas seminára si tieto princípy vysvetlíme, objasníme si dobu ich formulácie, biblické zakotvenie a spirituálne zdôvodnenie.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Boh je len jeden. Jedinosť Boha a modloslužba.

2. Starý zákon. Božie prisľúbenia a očakávanie Mesiáša.

3. Nový zákon. Svedectvo evanjelistov o Ježišovi.

4. Ježiš Kristus. Človek alebo Boh?

5. Najsvätejšia Trojica. Najhlbšie tajomstvo kresťanskej viery.

6. Cirkev. Tajomstvo spásy.

7. Panna Mária. Materská tvár Boha.

8. Eucharistia a Nebeský Jeruzalem. Vízia druhého príchodu Krista.

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 29. marca

každú stredu o 18.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Novinka

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page