top of page
od 11. januára

Súčasné bioetické dilemy

každý štvrtok o 19.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

110 eur

Spolu budeme objavovať teoretické základy bioetiky, ktoré sú dôležité pri riešení spoločensky najkontroverznejších dilem. Mal by ich ovládať každý, kto sa chce vedieť v témach orientovať a relevantne vyjadrovať. Pomôžu nám texty fundovaných bioetikov, ktoré ukážu ako je o témach možné štruktúrovane premýšľať. Formou interaktívnych prednášok si predstavíme bioetické racionálne uvažovanie, ktoré vie byť nielen náročné, ale i pútavé. Súbor seminárov tvorí prvý zo série troch pokračovaní bioetického kurzu v ponuke.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Bioetika, jej zrod a vývoj

2. Morálne uvažovanie v perspektíve bioetiky

3. Modely bioetiky

4. Problém osoby v bioetike: funkcionalistický prístup

5. Problém osoby v bioetike: ontologický prístup

6. Ľudské embryo: zhluk buniek alebo osoba?a

Príprava

na stretnutia

od 11. januára

1 hodina čítania vybranej literatúry

Predpoklady

k účasti na kurze

každý štvrtok o 19.00 hod.

Osobitne vítaní sú študenti a absolventi medicíny, prírodných vied, filozofie, psychológie, práva a záujemcovia, ktorí majú isté filozofické základy.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Technologická civilizácia pred nás postavila dilemy na rozmedzí života a smrti, ktoré si vyžadujú našu kritickú reflexiu. Máriu Kolesárovú uchvátilo štúdium bioetiky natoľko, že odišla do zahraničia, aby ju mohla študovať. Rím a Oxford ju formovali počas doktorátu, Washington a New York počas výskumných pobytov. Momentálne učí medicínsku etiku na Univerzite Komenského a aplikovanú etiku na Trnavskej univerzite.

Kapacia kurzu je 10 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page