top of page
od 30. marca

Tomáš Akvinský o Bohu

každú stredu o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

95 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Môžeme Boha poznávať rozumom alebo je to iba výmysel, ktorému ľudia podľahli? Čo dokážeme a čo už nedokážeme poznávať rozumom pri poznávaní Boha?

Ak sa pýtate podobné otázky, ste na správnom mieste. Tomáš Akvinský začal svojou Teologickou sumou písať novú kapitolu vzťahu rozumu a viery. Jednotlivé tézy a zdôvodnenia v teológii sa pokúsil usporiadať do prísne logického deduktívneho systému podľa Aristotelovho ideálu vedy. Zároveň jasnosťou a hĺbkou výkladu pomáha lepšie chápať vieru až do dnešných čias.
Na kurze sa budeme venovať tomu, čo podľa Tomáša Akvinského dokážeme o Bohu poznať rozumom. To tvorí obsah prvých 13 otázok z Teologickej sumy, ktoré nedávno vyšli aj v modernom slovenskom preklade. Po úvode o teológii ako vede si budeme čítať a diskutovať o Božej existencii, jednoduchosti, dobrote, dokonalosti, všadeprítomnosti, večnosti a jednote, ako aj o hraniciach nášho poznania a jazyka, keď uvažujeme a rozprávame o Bohu.

LEA: „Lektor Matúš bol výborný. Vidno, že v problematike je doma a bol ochotný nám všetko aj viackrát vysvetliť a poslať materiály navyše, podľa preferencií, čo si veľmi vážim!“

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvod do čítania Tomáša Akvinského a teológia ako veda

2. Božia existencia

3. Božia jednoduchosť

4. Božia dobrota a dokonalosť

5. Božia nekonečnosť a všadeprítomnosť

6. Božia nemennosť, večnosť a jednota

7. Ako poznávame Boha

8. Božie mená

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 30. marca

každú stredu o 17.30 hod.

1 - 2 hodiny čítania vybraných textov podľa inštrukcií lektora (detailný opis syláb a materiály k príprave obdržíte po registrácii).

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page