top of page
od 2. októbra

Sv. Tomáš Akvinský o morálnosti ľudského konania

každý pondelok o 20.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

99 eur

15% zľava pri registrácii do 10. septembra!

Azda najmonumentálnejší spis po Biblii predstavuje v katolíckej tradícii dielo Teologická suma od sv. Tomáša Akvinského. Počas Tridentského koncilu bola na hlavnom oltári uložená na druhé miesto hneď po Biblii. O jej aktuálnosti tiež niet pochýb. Stačí si v krátkosti prelistovať súčasný Katechizmus Katolíckej Cirkvi z roku 1992. Sv. Tomáš je v ňom druhým najcitovanejším svätcom (61 citácii) po sv. Augustínovi (87 citácii). Nikto ďalší sa im ani nepribližuje.

V druhej časti svojej Teologickej sumy ponúka sv. Tomáš filozofickú analýzu morálnosti ľudského konania. Čo je zmyslom ľudského života? Čo je to šťastie? Akú rolu v ňom hrajú emócie a pôžitky, peniaze či majetok? Čo je to slobodné konanie? Čo znamená milovať? Čo je to cnosť a neresť? Existuje prirodzený zákon - zákon, ktorý objektívne popisuje, kedy je naše konanie morálne dobre alebo zlé? Rozvíjajúc myslenie Aristotela, Sv. Tomáš podáva logicky presvedčivé odpovede na tieto náročné otázky.

Hoci mnoho veriacich (aj neveriacich) vie, že Teologická suma predstavuje myslenie, ktoré formovalo katolícku intelektuálnu tradíciu a teda aj západnú civilizáciu, len málokto naberie odvahu ponoriť sa do nej. Niet sa čo čudovať, veď dokopy pozostáva z približne 1,8 milóna slov. Teraz máte jedinečnú príležitosť čítať Tomášov filozofický traktát o etike so skúseným lektorom a nadšencom pre jeho myslenie. Nebudeme čítať celý traktát o etike, ale iba selekciu, ktorú zostavil filozof a spisovateľ Peter Kreeft v knihe Summa of the Summa.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvod do čítania Sumy Teologickej

2. Šťastie

3. Chcenie

4. Dobro a zlo

5. Láska

6. Cnosti

7. Neresti

8. Zákon

Príprava

na stretnutia

od 2. októbra

3 hodiny čítania vybraných textov.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 20.30 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou. V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page