od 16. októbra

Ako čítať Starý zákon s porozumením

každý piatok o 18.15 hod.

6 stretnutí, 90 min.

85 eur

KAPACITA TOHTO KURZU JE NAPLNENÁ: PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Chronológia Chrám a archa

2. Morálka Starého zákona (genocída, postavenie žien, otrokov)

3. Politika Starého zákona

4. Starý zákon a dejiny

5. Proroci

6. Apokalyptika Starého zákona

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

 

od 16. októbra

každý piatok o 18.15 hod.

K tomuto kurzu nie je povinná príprava. Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie katolíckeho prekladu Starého zákona.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Starého zákona.

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha