od 29. januára

Ako čítať Starý zákon s porozumením

každý piatok o 17.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

90 eur

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Chronológia Starého zákona. Chrám a archa

2. Zmluva

3. Morálka Starého zákona (o. i. genocída, postavenie žien, otrokov)

4. Politika Starého zákona

5. Starý zákon a dejiny

6. Proroci

7. Mesiáš - rôzne druhy proroctiev

8. Starozákonná apokalyptika

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 29. januára

každý piatok o 17.00 hod.

K tomuto kurzu nie je povinná príprava. Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie katolíckeho prekladu Starého zákona.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Starého zákona. Mal by tiež poznať základné starozákonné príbehy.

Náročnosť kurzu

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota. Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.