top of page

Rozprávania o Ježišovom pôsobení II.: Ježiš v podobenstvách a výrokoch
o sebe

Rozprávania o Ježišovom pôsobení II.:  Ježiš v podobenstvách a výrokoch
o sebe
bottom of page