Tento kurz ponúka úvod do hlavných metafyzických otázok: Je pravda absolútna alebo relatívna? Môžeme ju poznať? Je realita len hmotná alebo aj duchovná? Čo je to prirodzenosť? Existuje Boh? Existuje slobodná vôľa?

Kurz nevyžaduje predošlú prípravu - v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede a budeme sa opierať o relevantné filozofické argumenty.

75 eur

6 stretnutí, 90 min.

Spoznajte Platónovu ústavu, ktorá je najlepším dielom na zoznámenie sa nie len s gréckou filozofiou, ale s filozofiou ako takou. Aj keď prvá kniha môže nepripravených vystrašiť, ide o prístupné dielo, ktoré rieši základnú etickú otázku (Je výhodné byť spravodlivý?).

Ponúka však aj nadčasové politické, estetické, pedagogické úvahy a úvahy o samotnej podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a prekrásnej umeleckej forme.

95 eur

7 stretnutí, 90 min.

Zoznámte sa so základnými etickými problémami a pojmami ako je relativizmus, hedonizmus či utilitarizmus. Čo je z etického hľadiska spravodlivosť a akú úlohu má svedomie?

Pozývame vás na spoločnú diskusiu o týchto a ďalších pojmoch, ako aj o problémoch a argumentoch, ktoré za nimi stoja. Sprievodcom nám bude kniha Hovoríme o etike od Roberta Spaemanna.

75 eur*

8 stretnutí, 90 min.

Tento kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

95 eur

8 stretnutí, 90 min.

Naprieč ôsmymi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

95 eur

8 stretnutí, 90 min.

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha