John Milton: Paradise Lost

Milton's poem on the origin of evil is the greatest epic poem written in English and one of the principal epics of Western Civilization, in the same class as works by Homer, Vergil, and Dante. The poem centers on "man's first disobedience" and its consequences, and it offers a profound commentary on Original Sin. In his analysis, Milton ranges widely in theology, philosophy, political theory, literature, and the arts, and he draws parallels with traditions from ancient Greece, Rome, the European Middle Ages, the Renaissance, and the Reformation. To read Paradise Lost is to enter into a conversation on topics that go to the core of Western culture and, in the process, to encounter fundamental themes about nature, human nature, and God.

The focus of the course will involve discussing how to read this great epic so that, after the course ends, those who have participated will be able to enter even more deeply into the themes about which Milton writes. In the six sessions of the course we will only be able to read a part of the poem, but the hope is that what we do read and discuss will whet one's intellectual appetite for further study.

95 eur

6 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Prirodzený zákon a prirodzené práva II. časť

Potrebujeme autoritu? Čo je to právo? Malo by pozitívne právo vychádzať z prirodzeného? Čo je podstata záväzku? Musíme dodržiavať nespravodlivé zákony? Dá sa vysvetliť prirodzený zákon bez Boha? Tieto a podobné otázky si budeme klásť spolu s popredným filozofom práva Johnom Finnisom pri čítaní jeho hlavného diela "Prirodzený zákon, prirodzené práva", kapitoly 9 až 13.

75 eur

6 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Prirodzený zákon a prirodzené právo

Čítanie prvých 8 kapitol knihy Prirodzený zákon a prirodzené práva - hlavného diela slávneho oxfordského právneho filozofa 20. storočia, Johna Finnisa. Prvých päť kapitol je pozvaním zamyslieť sa, či existujú základné ľudské dobrá, ktoré to sú a aký to má vplyv na filozofiu práva. Posledné tri stretnutia budeme diskutovať o spoločnom dobre, spravodlivosti a ľudských právach.

85 eur

8 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Antikoncepcia a katolícke morálne učenie

Encyklika pápeža Pavla VI. Humanae vitae (HV) o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, napísaná iba 3 roky po ukončení Druhého vatikánskeho koncilu, spôsobila jednu z najväčších kríz v dejinách Cirkvi. Spôsobený rozkol je v Cirkvi prítomný až dodnes, a naplno sa prejavil pri vydaní post-synodálnej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia.

Predstavuje učenie Pavla VI. jednu z najväčších chýb v dejinách novodobej Cirkvi? Je racionálne neobhájiteľné? Kurz ponúkne unikátny náhľad do kontroverzií ohľadom vzniku encykliky a do následnej vzrušujúcej vnútro-cirkevnej akademickej debaty.

85 eur

8 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Platónov dialóg Štát

Spoznajte Platónovu ústavu, ktorá je najlepším dielom na zoznámenie sa nie len s gréckou filozofiou, ale s filozofiou ako takou. Aj keď prvá kniha môže nepripravených vystrašiť, ide o prístupné dielo, ktoré rieši základnú etickú otázku (Je výhodné byť spravodlivý?).

Ponúka však aj nadčasové politické, estetické, pedagogické úvahy a úvahy o samotnej podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a prekrásnej umeleckej forme.

95 eur

7 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Základné etické otázky (Spaemann)

Zoznámte sa so základnými etickými problémami a pojmami ako je relativizmus, hedonizmus či utilitarizmus. Čo je z etického hľadiska spravodlivosť a akú úlohu má svedomie?

Pozývame vás na spoločnú diskusiu o týchto a ďalších pojmoch, ako aj o problémoch a argumentoch, ktoré za nimi stoja. Sprievodcom nám bude kniha Hovoríme o etike od Roberta Spaemanna.

75 eur*

8 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Existencializmus: Sme odsúdení na slobodu bez výhovoriek

Tento kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavujú samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

V závere kurzu sa pokúsime načrtnúť odpoveď na otázku, prečo viedol existencializmus k postmodernizmu a postštrukturalizmu a či sa tým diskreditoval.

120 eur

8 stretnutí, 90 min.

viac o kurze
Friedrich Nietzsche: Prorok, tragéd, básnik

Naprieč ôsmymi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme nad jeho najvplyvnejšími myšlienkami. Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi?"

95 eur

8 stretnutí, 90 min.

viac o kurze