top of page

O PROJEKTE

Kolégium ONLINE je e-learningová platforma, ktorá poskytuje živé diskusné semináre v kurzoch na rôzne témy dostupné všetkým, ktorí túžia po kvalitnom vzdelávaní. 

V Kolégiu Antona Neuwirtha už viac ako 12 rokov vzdelávame mladých ľudí formou čítania textov, ktorých autori sú veľkí myslitelia našej civilizácie. Po individuálnom štúdiu a samostatnej reflexii o diele diskutujeme na seminároch, kde prebieha spoločné skúmanie tém a hľadanie odpovedí na otázky, ktoré ponúka autor.

 

Lektor alebo učiteľ neponúka predpísané odpovede, ale spolu so študentmi skúma idey a témy, ktoré dielo otvára a podnecuje k štrukturovanej a logickej argumentácii.

 

Tento spôsob vzdelávania formuje zároveň myseľ aj charakter človeka a pozýva ho k uvažovaniu o nadčasových otázkach, ktoré nekončí seminárom, ale informuje aj jeho ďalšie spoznávanie sveta a seba samého.

_DSC4631%2520copy_edited_edited.jpg

Čítanie originálnych textov, nie učebníc

Samostatná reflexia o diele a jeho témach

Kultivovaná diskusia v malej skupine

Kvalitné vzdelávanie vedie k lepšiemu životu.

Vyberte si z aktuálnej ponuky online kurzov.

bottom of page